SEKSİYONERLER

Seksiyonerler (ayırıcılar) orta gerilim sistemlerinde devre yüksüz iken açma kapama işlemi yapabilen 3 fazlı cihazlardır. Yük altında açma ve kapatma yapma kapasiteleri yoktur. Seksiyonerler (ayırıcılar), üç kutuplu ve bütün kutupları ortak bir kumanda mekanizması ile kumanda edilen, duvara veya düşey bir düzleme monte edilebilecek yapıdadır ve şase, mesnet izolatörleri, bıçak şeklinde hareketli kontaklar, sabit kontaklar, hareketli kontakları açıp kapatmaya yarayan mekanik düzen, kilit tertibatı, bıçaklı ayırıcılardan oluşurlar. Seksiyonerlerin (direk üstü ayırıcılar) dahili ve harici tip imalatı bulunmaktadır. Harici ve dahili tip seksiyonerler de sigortalı ve sigortasız olarak kendi içlerinde dört kategoriye ayrılırlar.

Harici seksiyonerler; enerji nakil hatlarında yüksüz havai hattı ayırmak için kullanılırlar. Sigortalı harici seksiyonerler ise 400kVA ≥ direküstü trafoların korumasında ve gerektiğinde trafoyu enerjisiz duruma getirmek için kullanılır. Not: Bu işlem yapılmadan önce AG Panosundan trafonun yükü mutlaka boşaltılmalıdır.

Dahili seksiyonerler; açık sistem dağıtım ve trafo merkezlerinde kesici ile ana bara arasına tesis edilerek, kesiciden açma işlemi yaptıktan sonra seksiyoneri açarak kesiciyi enerjisiz bırakmak için kullanılır. Sigortalı dahili seksiyoner ise iç ihtiyaç trafosunu (servis trafosu) korumak ve gerektiğinde enerjisiz bırakmak için kullanılırlar. Not: Bu işlem yapılmadan önce AG Panosundan trafonun yükü mutlaka boşaltılmalıdır.

Dahili Seksiyoner

Dahili Seksiyoner

Dahili seksiyonerler; açık sistem dağıtım ve trafo merkezlerinde kesici ile ana bara arasına tesis edilerek, kesiciden açma işlemi yaptıktan sonra kesiciyi enerjisiz bırakmak için kullanılır.

Harici Seksiyoner

Harici Seksiyoner

Harici seksiyonerler; Enerji nakil hatlarında yüksüz havai hattı ayırmak için kullanılırlar.Not: Bu işlem yapılmadan önce AG panosundan trafonun yükü mutlaka boşaltılmalıdır.

Dahili Topraklı Sigortalı Seksiyoner

Dahili Topraklı Sigortalı Seksiyoner

Sigortalı dahili seksiyoner iç ihtiyaç trafosunu korumak ve gerektiğinde enerjisiz bırakmak için kullanılırlar. Bu işlem yapılmadan önce AG panosundan trafonun yükü boşaltılmalıdır.

Harici Topraklı Sigortalı Seksiyoner

Harici Topraklı Sigortalı Seksiyoner

Sigortalı harici seksiyonerler 400kVA ≥ direküstü trafoların korumasında ve gerektiğinde trafoyu enerjisiz duruma getirmek için kullanılır. Bu işlem yapılmadan önce AG panosundan trafonun yükü boşaltılmalıdır.

To request a quotation, please fill the quotation request form.